Emma Maldonado
  • Emma Maldonado
  • Height 51”
  • Hair Light Brown
  • Eyes Brown
  • Shoe 1.5