Kara
back

Kara

 • Height 5’11”
 • Hair Blonde
 • Eyes Blue
 • Waist 39”
 • Hips 51”
 • Dress 16
 • Shoe 9
 • Height 5’11”
 • Hair Blonde
 • Eyes Blue
 • Waist 39”
 • Hips 51”
 • Dress 16
 • Shoe 9
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara
Kara