Abi Dobias
  • Abi Dobias
  • Height 60”
  • Hair Dark Blonde
  • Eyes Blue
  • Shoe 7