Abi Dobias
  • Abi Dobias
  • Height 58.5”
  • Hair Dark Blonde
  • Eyes Blue
  • Shoe 7