Ameri Szczepanski
  • Ameri Szczepanski
  • Height 5’0”
  • Hair Dark Blonde
  • Eyes Brown
  • Shoe 5