Sasha
 • Height 5’7”
 • Hair Platinum Blond
 • Eyes Blue/Grey
 • Bra 32.5”
 • Waist 24”
 • Hips 34”
 • Dress 2
 • Shoe 7.5
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
<Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
Sasha Portfolio Images | State Management
 • Height 5’7”
 • Hair Platinum Blond
 • Eyes Blue/Grey
 • Bra 32.5”
 • Waist 24”
 • Hips 34”
 • Dress 2
 • Shoe 7.5
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha
Sasha