Cara Fravel
 • Height 5’10”
 • Hair Blonde
 • Eyes Blue
 • Bra 32”
 • Waist 23”
 • Hips 34”
 • Dress 0-2
 • Shoe 7.5
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
Cara Fravel Portfolio Images | State Management
 • Height 5’10”
 • Hair Blonde
 • Eyes Blue
 • Bra 32”
 • Waist 23”
 • Hips 34”
 • Dress 0-2
 • Shoe 7.5
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel
Cara Fravel