Tatiana L
 • Height 5’7.5”
 • Hair Black
 • Eyes Brown
 • Bra 40G
 • Waist 42.5”
 • Hips 55”
 • Dress 20
 • Shoe 11
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
Tatiana L Portfolio Images | State Management
<Tatiana L Portfolio Images | State Management
 • Height 5’7.5”
 • Hair Black
 • Eyes Brown
 • Bra 40G
 • Waist 42.5”
 • Hips 55”
 • Dress 20
 • Shoe 11
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L
Tatiana L