Tara B
 • Height 5’7”
 • Hair Brown
 • Eyes Hazel
 • Bra 42DD
 • Waist 41.5”
 • Hips 49.5”
Tara B Portfolio Images | State Management
Tara B Portfolio Images | State Management
<Tara B Portfolio Images | State Management
Tara B Portfolio Images | State Management
Tara B Portfolio Images | State Management
Tara B Portfolio Images | State Management
<Tara B Portfolio Images | State Management
Tara B Portfolio Images | State Management
Tara B Portfolio Images | State Management
 • Height 5’7”
 • Hair Brown
 • Eyes Hazel
 • Bra 42DD
 • Waist 41.5”
 • Hips 49.5”
Tara B
Tara B
Tara B
Tara B
Tara B
Tara B
Tara B
Tara B
Tara B