Sarah Ferguson
 • Height 5’10.5”
 • Hair Blonde
 • Eyes Blue
 • Bra 30”
 • Waist 23”
 • Hips 33”
 • Shoe 9
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
Sarah Ferguson Portfolio Images | State Management
 • Height 5’10.5”
 • Hair Blonde
 • Eyes Blue
 • Bra 30”
 • Waist 23”
 • Hips 33”
 • Shoe 9
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson
Sarah Ferguson