Khali Carela
 • Height 5’4”
 • Bust 30”
 • Waist 24”
 • Hips 34”
 • Dress 0
 • Shoe 6
 • Hair Black
 • Eyes Black
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
<Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
<Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
<Khali Carela Portfolio Images | State Management
<Khali Carela Portfolio Images | State Management
 • Height 5’4”
 • Bust 30”
 • Waist 24”
 • Hips 34”
 • Dress 0
 • Shoe 6
 • Hair Black
 • Eyes Black
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela