Khali Carela
 • Height 5’4”
 • Bra 30A
 • Waist 24”
 • Hips 34”
 • Dress 0
 • Shoe 6
 • Hair Black
 • Eyes Black
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
<Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
Khali Carela Portfolio Images | State Management
 • Height 5’4”
 • Bra 30A
 • Waist 24”
 • Hips 34”
 • Dress 0
 • Shoe 6
 • Hair Black
 • Eyes Black
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela
Khali Carela