Aleksandra Karbonara
 • Height 5’6”
 • Bra 30”
 • Waist 22”
 • Hips 34”
 • Shoe 7
 • Hair Black
 • Eyes Brown
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
Aleksandra Karbonara Portfolio Images | State Management
 • Height 5’6”
 • Bra 30”
 • Waist 22”
 • Hips 34”
 • Shoe 7
 • Hair Black
 • Eyes Brown
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara
Aleksandra Karbonara