Shanae
 • Pronoun She/Her
 • Height 5’9”
 • Hair Blonde
 • Eyes Brown
 • Bra 32DD
 • Waist 29.5”
 • Hips 41.5”
 • Dress 8-10
 • Shoe 10
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
Shanae Portfolio Images | State Management
 • Pronoun She/Her
 • Height 5’9”
 • Hair Blonde
 • Eyes Brown
 • Bra 32DD
 • Waist 29.5”
 • Hips 41.5”
 • Dress 8-10
 • Shoe 10
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae
Shanae