Karina Knapp
 • Height 5’9.5”
 • Hair Blonde
 • Eyes Green
 • Bra 34A/B
 • Waist 26”
 • Hips 36”
 • Dress 4
 • Shoe 8.5
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
<Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
<Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
Karina Knapp Portfolio Images | State Management
 • Height 5’9.5”
 • Hair Blonde
 • Eyes Green
 • Bra 34A/B
 • Waist 26”
 • Hips 36”
 • Dress 4
 • Shoe 8.5
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp
Karina Knapp