Carol Manya
 • Height 5’11”
 • Hair Black
 • Eyes Black
 • Bra 33”
 • Waist 27”
 • Hips 38”
 • Dress 4-6
 • Shoe 10
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
Carol Manya Portfolio Images | State Management
 • Height 5’11”
 • Hair Black
 • Eyes Black
 • Bra 33”
 • Waist 27”
 • Hips 38”
 • Dress 4-6
 • Shoe 10
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya
Carol Manya